پروژه تولید آب شرب و املاح از دریا

طرح  تولید آب شرب از آب دریا به همراه فرآوری املاح مختلف، از جمله پروژه هایی است که به اشکال مختلف توسط کشورها و شرکت های تابعه در سراسر جهان پیگیری شده است. روش های  مختلفی برای این منظور در حال حاضر وجود دارد که طبق آنها آب شیرین قابل شرب از آب دریا بدست می آید و همچنین املاح از جمله نمک دریایی را از آب دریا استخراج می کنند. در این طرح این اقدام، در یک فرآیند پیچیده بطور همزمان انجام میگردد. تولید آب شرب از آب دریا ضمن اینکه یک مسئولیت اجتماعی است یک فعالیت سودآور اقتصادی نیز می باشد که حیاتی ترین کالای مورد نیاز بشر را تأمین می کند. از طرفی تکنولوژی مورد استفاده در این پروژه ضمن فرآوری مناسب آب دریا مزایای بیشمار دیگری از جمله زیست محیطی،  صرفه جویی انرژی و تولید کالای اقتصادی خواهد داشت. بنابراین با این تکنولوژی  قادر خواهیم بود در همه ی فرآیندهای شیرین سازی آب دریا حضور فعالی داشته باشیم. منافع این پروژه گروه گسترده ای از اشخاص ذینفع را شامل می شود؛از جمله مصرف کنندگان آب آشامیدنی که  به آب شرب مناسب و خالص دست می یابند، مأموریت تشکیلات دولتی آب و فاضلاب تحقق پیدا می کند و از همه مهمتر عدم وابستگی کشور به شرکت های خارجی و جلوگیری از خروج ارز از کشور از مزایای این طرح می باشد که ضمن حفظ استقلال اقتصادی، خطر تنگناهای اقتصادی و سیاسی در محدوده آب را نیز برطرف می سازد. از آنجاییکه کل تکنولوژی و مستندات آن داخلی هستند لذا به عنوان مبنای تولید و یا خرید و سفارش قطعات مختلف قرار می گیرند و برای سال اول در یک جدول زمانبندی سفارشات، تولید و خرید طبق برنامه منظم روزشمار برای یک الگوی 5000 متر مکعبی اجرا خواهد شد. این برنامه برای سال 1399 تکمیل خواهد شد. برای سال 1400 که برون سپاری انجام می گردد برای 100،000 متر مکعب در روز امکان تولید وجود خواهد داشت. این پروژه در طی 3 سال گذشته مراحل تحقیق، مدلسازی، شبیه سازی کامپیوتری و طراحی مفهومی سیستم پارس وی اف ای را در تلاشی مستمر در دانشکده فنی دانشگاه تهران، انستیتوی مهندسی نفت با موفقیت به انجام رسانیده و هم اکنون در مرحله تدوین قرارداد طراحی و ساخت اولین تاسیسات تولید آب شیرین با بهره گیری از این فناوری  در استان سیستان و بلوچستان، منطقه .چابهار با حمایت و نظارت مقامات استانی و کشوری مرتبط می باشد

پروژه تولید آب شرب و املاح از دریا Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+