درباره ما

شرکت هستی مبین انرژی (سهامی خاص) با تمرکز بر انرژی، محیط زیست و آب به منظور ایجاد و توسعه فناوری های کاملا متکی بر توانایی های بومی در تلاش است تا در کشور بخشی از نیاز موجود آب شیرین را پاسخگو باشد. این شرکت در عرصه بین المللی نیز در فرآیندی مشابه، در حال انجام فعالیتهای زیرساختی به منظور حضور در این گستره می باشد.